Upravljanje večstanovanjskih stavb

 

Delež potrebnih soglasij v večstanovanjskih stavbah

 

 Rezervni sklad

 

Vsaka stavba potrebuje nekoga, da jo vzdržuje in skrbi za njeno delovanje. V interesu vseh lastnikov je, da je stavba dobro vzdrževana, sicer lahko nastanejo poškodbe, ki zahtevajo dražje sanacije. Drugo pa je potreba po delovanju stavbe in organizaciji življenja vseh stanovalcev.

V enolastniških nepremičninah običajno s stavbo upravlja lastnik, ki skrbi za to, da se stavba vzdržuje in da se plačujejo računi za vodo, elektriko in podobno. Pri večlastniških nepremičninah pa s stavbo upravlja upravnik, ki ga izberejo etažni lastniki. Upravljanje stanovanj podrobno določajo Stvarnopravni zakonik, Stanovanjski zakon in Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb.

Stavba mora imeti upravnika, če ima več kot dva etažna lastnika in več kot 8 posameznih delov. Upravnika določijo etažni lastniki, kar se šteje za posel rednega upravljanja. Če upravnik ni določen, lahko vsak etažni lastnik predlaga, da ga določi sodišče v nepravdnem postopku.

Pri določenih spremembah v večstanovanjskih stavbah je treba pridobiti 75 % ali 100 % soglasje solastnikov, odvisno od zahtevnosti posega.


Več kot 75 % soglasje je treba pridobiti za:

  • opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja;
  • za izboljšave, kjer ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja (npr. preureditev kotlovnice, dodatna izolacija stavbe idr.).

100 % soglasje je treba pridobiti za:
  • vsa gradbena dela in izboljšave, za katere je treba pridobiti gradbeno dovoljenje;
  • sporazum o določitvi solastniških deležev;
  • spreminjanje rabe skupnih delov;
  • spremembe v razmerju med skupnimi in posameznimi deli;
  • posebne omejitve rabe posameznih delov in skupnih delov;
  • spreminjanje rabe stanovanj (npr. sobodajalstvo).

Sredstva rezervnega sklada je mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja, ki so predvideni v sprejetem načrtu vzdrževanja, pa tudi za dela, povezana z učinkovitejšo rabo energije, za plačilo izboljšav, nujnih vzdrževalnih del, za odplačevanje posojil, najetih za te namene, in za zalaganje stroškov izterjave plačil v rezervni sklad.

Sredstva rezervnega sklada so skupno premoženje etažnih lastnikov, upravnik pa jih mora voditi ločeno na posebnem računu. Če upravnik opravlja storitve za več večstanovanjskih stavb, mora za vsako večstanovanjsko stavbo voditi ločeno knjigovodsko evidenco za sredstva rezervnega sklada. Če upravnik izvaja vplačila etažnih lastnikov prek svojega transakcijskega računa, mora najkasneje v 10 dneh po vplačilu posameznega etažnega lastnika odvesti sredstva, vplačana za namen rezervnega sklada, na transakcijski račun rezervnega sklada.
 
 

Zamenjava upravnika

Upravniki z nizko ceno in posledično nestrokovnim opravljanjem storitev mečejo slabo luč na vse upravnike, posamezni etažni lastniki pa pogosto dosežejo zamenjavo upravnika zaradi osebnih koristi.
     
     
Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje.
Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.