Rekonstrukcija in vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih prostorovLastniki in uporabniki stanovanjskih in poslovnih prostorov ne smejo samovoljno posegati v konstrukcijo ter zunanjo podobo objekta


Stanovanjski zakon (SZ-1) določa, da sme etažni lastnik brez soglasja ostalih etažnih lastnikov opraviti vzdrževalna dela, spremembe in izboljšave v svojem posameznem delu, če to ne pomeni poslabšanja za kakšen drug posamezni del ali skupne dele večstanovanjske stavbe in ne spreminja zunanjega videza večstanovanjske stavbe.

Kadar izvedbena dela v posameznem delu pomenijo tudi poseg v skupne dele, mora etažni lastnik pred pričetkom izvajana del pridobiti soglasje etažnih lastnikov, ki imajo več kot polovico solastniških deležev na teh skupnih delih; dela morajo biti opravljena v skladu s predpisi o graditvi objektov, med izvajanjem del pa mora etažni lastnik omogočiti strokovni nadzor.

Upravnik ali katerikoli etažni lastnik lahko zahteva, da se preneha z izvajanjem del ali da se odstranijo spremembe, ki so nastale v nasprotju z zakonskimi določbami.

Pod skupne dele poleg skupnih prostorov in zemljišč, prištevamo tudi skupne gradbene elemente in skupne inštalacije, naprave ter opremo.

Skupni gradbeni elementi so:
 • temelji
 • nosilni zidovi in druge vrste konstrukcij
 • stropi
 • streha
 • fasada
 • dimniki
 • prezračevalne tuljave
 • svetlobni jaški
 • jaški dvigal in druge podobne konstrukcije.

Skupne inštalacije, naprave in oprema so:
 • notranja električna, vodovodna, plinovodna in toplovodna napeljava, ki je za hišnimi priključki in se nahaja v skupnih prostorih,
 • dvigala
 • kanalizacija
 • naprave za ogrevanje
 • televizijske in druge sprejemne antene
 • strelovodi
 • naprave za gašenje, odkrivanje in javljanje požara
 • varnostna razsvetljava
 • vsi komunalni priključki, ki so namenjeni skupni rabi.
Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje.
Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate.
Ne strinjam se